1. <tr id="uffjg"></tr>

    <del id="uffjg"></del>
     1. <code id="uffjg"><menu id="uffjg"><optgroup id="uffjg"></optgroup></menu></code>
     2. <code id="uffjg"></code>

      <center id="uffjg"><em id="uffjg"></em></center>

      <tr id="uffjg"></tr>
      投标商服务 服务内容 标准版 商务版 VIP版 尊贵版
          6800元/年 9800元/年 19800元/年 56800元/年
      诚信服务

      诚信投标商证书

      权威第三方资质认证

             

      中国诚信投标商库

             
      交易服务

      在线购买标书

             

      在线购买资格预审文件

             

      在线标书下载

             

      在线澄清答疑

             

      在线投标

             

      在线开标

             

      在线保证金缴纳记录

             

      在线异议投诉

             

      参标项目信息展示

             

      参标项目动态跟踪

             

      短信提醒项目进展

             
      营销服务

      图文广告

      一周 两周 一个月 一个季度

      名企访谈

             

      企业空间

             
      商机服务

      邮件商机订阅

             

      微信公众号商机订阅

             

      精准商机匹配

             

      英文商机信息

             
      增值服务

      招投标实务培训

          1人次/年 3人次/年

      数据统计

          1个产品 3个产品

      投标法律咨询

             

      一对一专属客户经理

             
         
      连红彩票充值
      1. <tr id="uffjg"></tr>

        <del id="uffjg"></del>
         1. <code id="uffjg"><menu id="uffjg"><optgroup id="uffjg"></optgroup></menu></code>
         2. <code id="uffjg"></code>

          <center id="uffjg"><em id="uffjg"></em></center>

          <tr id="uffjg"></tr>